PP Financial Claim 04/2022

Emitent: PP Financial Inc. s.r.o.
Celkový objem emise: 12.500.000 Kč
ISIN: CZ0003524993
Datum emise: 01.04.2020
Upisovací období: do 01.04.2021
Jmenovitá hodnota dluhopisu: 50.000,-
Úrok: 6,6 % p.a.
Výplata: měsíčně
Podoba dluhopisu: listinná
Forma: cenný papír na řad
Datum splatnosti: 31.03.2022
Převoditelnost: povolena